Metylfenidat

Substansgruppe(r) Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD
Salgsnavn Concerta, Equasym, Medikinet, Methylphenidate, Ritalin, Aptensio XR
CAS-nummer 113-45-1
Molekylvekt 233,30
Biotilgjengelighet ca. 30 % (11-51 %)
Tmax ca. 2-3 timer
Proteinbinding 15 %
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio 0,7-0,8
Halveringstid 1,4-4,2 timer
Referanseområde

Sist oppdatert 26. oktober 2016

Metabolitter / Relaterte substanser

Ritalinsyre

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metylfenidat
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Ritalinsyre Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metylfenidat LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metylfenidat Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metylfenidat LC-Q-MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metylfenidat
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Metylfenidat LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Metylfenidat LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metylfenidat LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metylfenidat Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metylfenidat Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info

Hår

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metylfenidat LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info