Diakonhjemmet sykehus

Klinisk farmakologi Diakonhjemmet

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Kun ritalinsyre måles, da modersubstans (metylfenidat) er ustabilt i serum. Prøven skal tas 4-8 timer etter siste dose.

Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 18. juni 2015