Ritalinsyre

Morsubstans: Metylfenidat
Substansgruppe(r) Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD
CAS-nummer 19395-41-6
Molekylvekt 219,28
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid ca. 8 timer
Referanseområde

Sist oppdatert 27. september 2016

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Ritalinsyre Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Ritalinsyre LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Ritalinsyre LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info