Rettstoksikologi OUS

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

 

Analysevirksomheten er i hovedsak er knyttet til oppdrag fra politi- og rettsapparatet.

Laboratoriets prøvetakingsinstrukser er å finne på vår egen nettside rettstoks.no

Rettstoksikologi OUS kan også utføre analyser utenom standardrepertoaret, ta direkte kontakt ved spesielle forspørsler. Se ellers på nettsiden for nærmere informasjon.

Fullblod er foretrukket, men det kan også utføres analyser i serum, urin, spytt, hår og annen biologisk materie. I fullblod brukes samme prøverør for alle analyser: 5 ml glass BD Vacutainer®, grå kork.

Oversikt over analyserepertoaret finnes under og er organisert i følgende rekkefølge: Plasma/serum, fullblod, urin, spytt, hår, annet. 

Vis kontaktinfo

Rekvisisonsskjema er ikke tilgjenglig.
Ta direkte kontakt med laboratoriet.