St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 ml urinprøverør (helst Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 2 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 1000 – 20000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar μg/L
Kommentar til analysen

Svar gis ut som µg/L, men tolkes ut fra beregnet kreatininkorrigert ratio (mg/mol).

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 13. juni 2018