Oslo universitetssykehus

Klinisk farmakologi OUS Ullevål

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Forseglingsrør
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 750 – μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 23. oktober 2019