Helse Stavanger

Medisinsk biokjemi Stavanger

Metylfenidat

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 28. mai 2014