Sykehuset Østfold

Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Sarstedt Monovette
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 150 – 1200 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar μg/L
Kommentar til analysen

Cut-off: 300ng/ml

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 03. desember 2015