St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Metylfenidat

Info om substans
Prøvemateriale Hår
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,10 –
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Klikk her for mer informasjon om rusmiddelanalyser i hår, og prøvetakingsprosedyrer.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 19. januar 2016