Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Metylfenidat

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Urinprøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (8,5 mL)
Nødvendig prøvevolum 5 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 500 – 5000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Sanksjonære prøver
Dersom et positivt resultat kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver skal prøven tas i henhold til IS-2231/2014 (sanksjonære prøver) fra Helsedirektoratet (IS-2231/2014).
Det skal tas to prøveglass av typen Forseglet urinmonovette til rusmiddelprøver (10 ml), og disse skal inneholde minimum 5 mL urin per glass. Prøveglassene skal forsegles før de sendes til oss i egen forseglet prøvepose. Ved rekvirering av sanksjonære prøver må også baksiden av rekvisisjonen fylles ut, og både prøvetaker og prøvegiver skal signere her.

 

Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 23. januar 2020