Oslo universitetssykehus

Norges laboratorium for dopinganalyse OUS

Metylfenidat

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 17. juni 2014