Fürst Medisinsk Laboratorium

Klinisk farmakologi Fürst

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør Urinrør
Nødvendig prøvevolum 2 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,5 – 100 μmol/L
Måleusikkerhet (CV) 4,7%
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Status Inaktiv analyse - utføres kun i prosjektsammenheng
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 19. februar 2019