Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumglass uten gel
Nødvendig prøvevolum Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 100 – 5000 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

I en overgangsfase vil vi gi ut svar både på metylfenidat og ritalinsyre

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 02. juli 2019