Index

Fenytoin

Substansgruppe(r) Antiepileptika
Salgsnavn Epinat, Phenytoin, Phenhydan, Fenantoin Meda, Fenydan
ATC-kode N03AB02
CAS-nummer 57-41-0
Molekylvekt 252,27
Biotilgjengelighet 90±3 %
Tmax 3-12 timer
Proteinbinding 87-93 %
Distribusjonsvolum 0,6 liter/kg
Blod/plasma-ratio 0,5-0,6
Halveringstid 6-24 timer (konsentrasjonsavhengig)
Referanseområde 40 – 80 μmol/L
Fenytoin2

Kommentar til referanseområdet

Fritt fenytoin utgjør cirka 10 % av totalkonsentrasjonen.

Referanser: 

Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition

Randall Baselt: Disposition of toxic drugs and chemicals in man, Tenth Edition

Wikipedia


Sist oppdatert 27. august 2021

Metabolitter / Relaterte substanser

Fenytoin (fritt)
Fenytoin (bundet)
Fenytoin, fritt/totalt

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fenytoin KIMS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fenytoin (fritt) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fenytoin (bundet) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fenytoin CEDIA Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fenytoin CEDIA Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Fenytoin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Fenytoin KIMS Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenytoin Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenytoin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenytoin, fritt/totalt LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenytoin, fritt/totalt LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Fenytoin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Førde (Helse Førde, Førde sentralsjukehus) Mer info
Fenytoin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Fenytoin Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Fenytoin KIMS Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Fenytoin Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fenytoin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info