Helse Bergen

Klinisk farmakologi Haukeland

Sum: Amitriptylin + nortriptylin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten tilsetning
Nødvendig prøvevolum 0,5 mL
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde – nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Se mer detaljinfo på enkeltanalysene som inngår i sum-konsentrasjonen:

 

Amitriptylin

Nortriptylin

Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 29. september 2015