Venlafaksin

Substansgruppe(r) Antidepressiva
Salgsnavn Efexor Depot, Venlafaxin, Venlix, Venlazid, Venorion
ATC-kode N06AX16
CAS-nummer 93413-69-5
Molekylvekt 277,40
Biotilgjengelighet 10-45 %
Tmax 2,0±0,4 timer
Proteinbinding 27±2 %
Distribusjonsvolum 7,5±3,7 L/kg
Blod/plasma-ratio
Halveringstid 4,9±2,4 timer (10,3±4,3 timer for O-desmetylvenlafaksin)
Referanseområde
Venlafaksin2

Sist oppdatert 04. mars 2019

Metabolitter / Relaterte substanser

O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
N-desmetylvenlafaksin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Venlafaksin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
N-desmetylvenlafaksin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
O-desmetylvenlafaksin (ODMV) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Venlafaksin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Sum: Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info