Index

Teofyllin

Substansgruppe(r) Sentralstimulerende midler, Bronkodilaterende
Salgsnavn Nuelin Depot, Theo-Dur, Teovent, Aminophyllin
ATC-kode R03DA04
CAS-nummer 58-55-9
Molekylvekt 180,16
Biotilgjengelighet 100 %
Tmax 1-3 timer (tablett), 4-6 timer (depottablett)
Proteinbinding 53-65 %
Distribusjonsvolum 0,3-0,7 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,7-0,9
Halveringstid 7-9 timer (kortere hos røykere og hos barn, lengre hos premature)
Referanseområde 55 – 110 μmol/L

Kilder:

Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC, www.drugs.com (Tmax)


Sist oppdatert 21. november 2015

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Teofyllin KIMS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Teofyllin CEDIA Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Teofyllin CEDIA Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Teofyllin Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Kirkenes (Helse Finnmark) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Kristiansund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Volda (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) Mer info
Teofyllin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Notodden (Sykehuset Telemark) Mer info
Teofyllin KIMS Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Teofyllin Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Teofyllin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Teofyllin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Teofyllin Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info