Risperidon

Substansgruppe(r) Antipsykotika
Salgsnavn Risperdal, Risperdal Consta, Risperidon, Rispolept Consta
ATC-kode N05AX08
CAS-nummer 106266-06-2
Molekylvekt 410,49
Biotilgjengelighet 66±28 % (peroral behandling)
Tmax 1,5 timer
Proteinbinding 89 %
Distribusjonsvolum 1,1±0,2 l/kg (5-9 l/kg for hydroksyrisperidon)
Blod/plasma-ratio 0,6-0,7
Halveringstid 2,5-4 timer (20-30 timer for hydroksyrisperidon)
Referanseområde

Sist oppdatert 11. desember 2015

Metabolitter / Relaterte substanser

Paliperidon (hydroksyrisperidon)

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Risperidon LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Risperidon LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Risperidon LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Risperidon LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Risperidon LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Risperidon LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Risperidon Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Paliperidon (hydroksyrisperidon) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Sum: Risperidon + hydroksyrisperidon Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info