Paracetamol

Substansgruppe(r) Analgetika
Salgsnavn Paracetamol, Paracet, Pamol, Panodil, Pinex, Codaxol, Trampalgin
CAS-nummer 103-90-2
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde
Paracetamol2

Sist oppdatert 01. oktober 2018

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Laboratoriemedisin, Narvik (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Laboratoriemedisin, Harstad (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Orkdal (St Olavs hospital) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Voss (Helse Bergen) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Paracetamol LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Paracetamol Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Bærum (Vestre Viken) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Ringerike (Vestre Viken) Mer info
Paracetamol Immunologisk Medisinsk biokjemi Kirkenes (Helse Finnmark) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Hammerfest (Helse Finnmark) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Stokmarknes (Nordlandssykehuset) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Sandnessjøen (Helgelandssykehuset) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Levanger (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Namsos (Helse Nord-Trøndelag) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Volda (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Kristiansund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Førde (Helse Førde, Førde sentralsjukehus) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Haraldsplass (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stord (Helse Fonna) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Arendal (Sørlandet sykehus) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Flekkefjord (Sørlandet sykehus) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Notodden (Sykehuset Telemark) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Gjøvik (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Tynset (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Kongsvinger (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Hamar (Sykehuset Innlandet) Mer info
Paracetamol Medisinsk biokjemi Lovisenberg (Lovisenberg Diakonale Sykehus) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Paracetamol Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Paracetamol Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Paracetamol LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info