Okskarbazepin

Substansgruppe(r) Antiepileptika
Salgsnavn Apydan, Trileptal
CAS-nummer 28721-07-5
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde 12 – 140 μmol/L
Okskarbazepin2

Kommentar til referanseområdet

Ved monitorering av behandling med okskarbazepin er det den farmakologisk aktive metabolitten likarbazepin som analyseres. Referanseområdet gjelder serumkonsentrasjonen av likarbazepin (tidligere kalt monohydroksykarbazepin (MHD)).


Sist oppdatert 01. oktober 2018

Metabolitter / Relaterte substanser

Likarbazepin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Okskarbazepin
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Likarbazepin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Okskarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Okskarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Okskarbazepin
Likarbazepin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Okskarbazepin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Likarbazepin Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Likarbazepin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info