Nortriptylin

Substansgruppe(r) Antidepressiva
Salgsnavn Noritren
ATC-kode N06AA10
CAS-nummer 72-69-5
Molekylvekt 263,38
Biotilgjengelighet 51±5 %
Tmax 7-10 timer
Proteinbinding 92±2 %
Distribusjonsvolum 18±4 L/kg
Blod/plasma-ratio 1,2-1,7
Halveringstid 31±13 timer
Referanseområde
Nortriptylin

Sist oppdatert 02. desember 2015

Metabolitter / Relaterte substanser

Hydroksynortriptylin

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Nortriptylin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Sum: Amitriptylin + nortriptylin Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info