Index

Metanol

Substansgruppe(r) Alkoholer
Kallenavn / Synonym Tresprit
CAS-nummer 67-56-1
Molekylvekt 32,04
Biotilgjengelighet
Tmax 0,5-1 time
Proteinbinding -
Distribusjonsvolum 0,4-0,6 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,9
Halveringstid 2-24 timer (0.ordens kinetikk)
Referanseområde
Metanol2

Kilder: Baselt 9th edition, Barceloux DG et al: Methanol Guidelines (2004)


Sist oppdatert 01. oktober 2018

Metabolitter / Relaterte substanser

Maursyre

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Maursyre GC-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metanol GC-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Metanol GC-MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Maursyre Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metanol GC-FID Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Metanol GC-FID Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Metanol GC-FID Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Metanol GCMS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Maursyre GC-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metanol Headspace GC Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Maursyre Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Metanol GC-FID Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Maursyre GC-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Metanol GC-MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metanol Headspace GC Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Metanol GC-MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info