Index

Gabapentin

Substansgruppe(r) Antiepileptika, Andre rusmidler
Salgsnavn Neurontin
ATC-kode N03AX12
CAS-nummer 60142-96-3
Molekylvekt 171,24
Biotilgjengelighet 60 %. Reduseres med økende dose.
Tmax 2-3 timer
Proteinbinding < 3 %
Distribusjonsvolum 0,8 ± 0,1 liter/kg
Blod/plasma-ratio 1,0
Halveringstid 6,5 ± 1,0 timer
Referanseområde 20 – 120 μmol/L
Gabapentin2

Kilder: 

Goodman % Gilman's 12th edition. 

Baselt R: Disposition of toxic drugs and chemicals in man, 10th edition.

Wikipedia

 


Sist oppdatert 01. oktober 2018

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Gabapentin LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Gabapentin LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Gabapentin LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info