Fentanyl

Substansgruppe(r) Opioider
Salgsnavn Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Ionsys, Leptanal, Pecfent
ATC-koder N01AH01, N02AB03
CAS-nummer 437-38-7
Molekylvekt 336,47
Biotilgjengelighet 50 % (transmukosal)
Tmax 35±15 timer (transdermal), 0,4 timer (transmukosal)
Proteinbinding 84±2 %
Distribusjonsvolum 4,0±0,4 L/kg
Blod/plasma-ratio 1,0
Halveringstid 3,7±0,4 timer
Referanseområde < 10 nmol/L
Fentanyl2

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet gjelder ved bruk av inntil 1,2 mg/døgn (50 mikrogram/time) depotplaster. Laveste effektive dose bør tilstrebes.


Sist oppdatert 01. oktober 2018

Metabolitter / Relaterte substanser

Norfentanyl

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fentanyl LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fentanyl
Norfentanyl LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fentanyl LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Norfentanyl LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Spytt

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fentanyl LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info