Index

Fenobarbital

Substansgruppe(r) Antiepileptika, Barbiturater
Salgsnavn Fenemal, Aphenylbarbit
CAS-nummer 125-33-7
Molekylvekt 232,235
Biotilgjengelighet 80-100%
Tmax 2-4 timer
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio 0,8
Halveringstid 40 - 160 t
Referanseområde 50 – 130 μmol/L
Fenobarbital2

Referanser

1. Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man, 9th edition. California: Biomedical publications, 2011.


Sist oppdatert 03. desember 2019

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fenobarbital KIMS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Fenobarbital LC-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fenobarbital CEDIA Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fenobarbital LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Fenobarbital LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Fenobarbital LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenobarbital Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenobarbital Immunologisk Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Fenobarbital Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Fenobarbital Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Fenobarbital Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Fenobarbital Immunologisk Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Fenobarbital Immunologisk Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Fenobarbital Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Fenobarbital Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Fenobarbital Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fenobarbital LC-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fenobarbital LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Urin

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Fenobarbital LC-QTOF-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Fenobarbital LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info
Fenobarbital LC-MS/MS Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info
Barbiturater (uspesifikk) Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Barbiturater (uspesifikk) Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Barbiturater (uspesifikk) Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Barbiturater (uspesifikk) Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info