Everolimus

Substansgruppe(r) Antineoplastiske og immunmodulerende midler
Salgsnavn Afinitor, Certican, Votubia
CAS-nummer 159351-69-6
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 08. september 2015

Tilgjengelige analyser

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Everolimus LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Everolimus LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Everolimus LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Everolimus LC-MS/MS Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info