Index

Digoksin

Substansgruppe(r) Digitalisglykosider
Salgsnavn Digoxin, Lanoxin
ATC-kode C01AA05
CAS-nummer 20830-75-5
Molekylvekt 780,94
Biotilgjengelighet 60-80 %
Tmax 1-3 timer
Proteinbinding 20 %
Distribusjonsvolum 5,1-7,4 L/kg
Blod/plasma-ratio 1,0-1,1
Halveringstid 30-45 timer (→ 100 timer ved nyresvikt)
Referanseområde 0,6 – 1,2 nmol/L
Digoxin_structure_2.svg

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet gjelder ved behandling av hjertesvikt. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner, for eksempel atrieflimmer og supraventrikulære arytmier med rask ventrikkelfrekvens.


Sist oppdatert 28. september 2018

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Digoksin ECLIA Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Digoksin QMS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Digoksin ECLIA Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Digoksin ECLIA Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) Mer info
Digoksin Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Digoksin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) Mer info
Digoksin ECLIA Medisinsk biokjemi Bærum (Vestre Viken) Mer info
Digoksin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Ringerike (Vestre Viken) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) Mer info
Digoksin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Medisinsk biokjemi Førde (Helse Førde, Førde sentralsjukehus) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Haraldsplass (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) Mer info
Digoksin Kjemiluminescens Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Flekkefjord (Sørlandet sykehus) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Arendal (Sørlandet sykehus) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Skien (Sykehuset Telemark) Mer info
Digoksin ECLIA Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Gjøvik (Sykehuset Innlandet) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Hamar (Sykehuset Innlandet) Mer info
Digoksin Medisinsk biokjemi Lovisenberg (Lovisenberg Diakonale Sykehus) Mer info
Digoksin Kjemiluminescens Medisinsk biokjemi Unilabs (Unilabs) Mer info
Digoksin ECLIA Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) Mer info
Digoksin Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Digoksin LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info