Citalopram

Substansgruppe(r) Antidepressiva
Salgsnavn Cipramil, Citalopram
ATC-kode N06AB04
CAS-nummer 59729-33-8
Molekylvekt 324,39
Biotilgjengelighet 80±13 %
Tmax 4-5 timer
Proteinbinding 80 %
Distribusjonsvolum 15,4±2,4 L/kg
Blod/plasma-ratio 1,3-1,4
Halveringstid 33±4 timer
Referanseområde
Citalopram2

Sist oppdatert 28. september 2018

Metabolitter / Relaterte substanser

Desmetylcitalopram

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Citalopram LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Desmetylcitalopram LC-MS/MS Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) Mer info
Citalopram SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Citalopram LC-MS/MS Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) Mer info
Citalopram LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Desmetylcitalopram LC-Q-Orbitrap-MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info
Citalopram LC-MS/MS Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) Mer info
Citalopram LC-MS/MS Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Citalopram SFC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Citalopram LC-MS/MS Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info