Index

Verapamil

Salgsnavn Isoptin, Isoptin Retard, Verakard
ATC-kode C08DA01
Substansgrupper Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom
Molekylvekt 454,60
Biotilgjengelighet 22±8 %
Tmax 2-4 timer
Proteinbinding 90±2 %
Distribusjonsvolum 5,0±2,1 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,7-0,8
Halveringstid 3–7 timer (enkeltdose), 4–12 timer (gjentatt dosering)
Referanseområde

Kilder

Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC, Norsk Legemiddelhåndbok


Sist oppdatert 09. juni 2017

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Verapamil LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Verapamil Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Verapamil LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Verapamil Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info