Index

Irbesartan

Substansgruppe(r) Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom
Salgsnavn Aprovel, Irbesartan, CoAprovel, Irbesartan/Hydroklortiazid, Irbesartan/Hydrochlorothiazide
ATC-koder C09CA04, C09DA04
CAS-nummer 138402-11-6
Molekylvekt 428,53
Biotilgjengelighet 60-80 %
Tmax 1,2 (0,7-2) timer
Proteinbinding 90 %
Distribusjonsvolum 0,6-1,5 L/kg
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 11-15 timer
Referanseområde

Kilder:

Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia


Sist oppdatert 29. november 2015

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Irbesartan LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Irbesartan Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Irbesartan LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Irbesartan Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info