Index

Nasjonale referanseområder - prosjektrapporter

Rapporter fra NFKF sine arbeidsgrupper for harmonisering av referanseområder innen klinisk farmakologi kan lastes ned herfra

Antidepressiva

Arbeidsgruppe: foreløpig ikke etablert

Rapport fra samarbeidsprosjekt Diakonhjemmet/St Olav 2005-2008: Rapport (antidepressiva omtales på side 9-17)

 

Antiepileptika

Arbeidsgruppe: Arne Reimers (St Olavs), Jon A Berg (Haukeland), Margrete Larsen Burns (OUS) og Cecilie Johannessen Landmark (OUS) 

Status: Arbeidet er sluttført.

Rapport, nasjonale referanseområder for antiepileptika (5. april 2017)

Artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (31.mai 2017)

Artikkel i Drug Design, Development and Therapy (8. februar 2018)

 

Antikoagulantia

Arbeidsgruppe: Halvor Lundgaard (St Olav), Roar Dyrkorn (St Olav), Espen Molden (Diakonhjemmet), Charlotte Stokes (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet.

Referanseområder for apiksaban, dabigatran og rivaroksaban er publisert. Artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening (okt 2016) beskriver bakgrunn og anbefalinger om bruk monitorering.

 

Antipsykotika

Arbeidsgruppe: foreløpig ikke etablert

Rapport fra samarbeidsprosjekt Diakonhjemmet/St Olav 2005-2008: Rapport (antipsykotika omtales på side 19-27)

 

Benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider

Arbeidsgruppe: Arne Helland (St Olav) (LEDER), Lena Aronsen (UNN), Marianne Arnestad (Diakonhjemmet/FHI), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Ingebjørg Gustavsen (OUS), Kristin Nordal (OUS), Thor Hilberg (Fürst), Jon A Berg (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet.

Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening (15.mars 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for benzodiazepiner (8. februar 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for Z-hypnotika (8.februar 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for opioider (8.februar 2016)

 

Sentralstimulerende midler / ADHD-midler

Arbeidsgruppe: Joachim Frost (St Olav) (LEDER), Bettina Riedel (Haukeland), (flere under oppnevning)

Status: Arbeid under planlegging

 

Varslingsgrenser for klinisk farmakologiske analyser

Arbeidsgruppe: Trond Trætteberg Serkland (Haukeland) (LEDER), Ilah Le Nygaard (OUS), Elena Kvan (Drammen), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Joachim Frost (St Olav), Lena aronsen (UNN), Tormod K Bjånes (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet

Artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (2. november 2018).

Rapport, Varslingsgrenser for klinisk farmakologiske analyser  (4. oktober 2018)

 

Harmoniserte vurderinger av cannabisinntak basert på U-THC-syre

Arbeidsgruppe: Hege-Merete Krabseth (St Olav) (LEDER), Joachim Frost (St Olav), .... Trond T Serkland (Haukeland), (flere under oppnevning)

Status: Arbeid under planlegging
Sist oppdatert 02. november 2018