Index

Nasjonale kartleggings- og harmoniseringsprosjekter innen klinisk farmakologi

Her er en oversikt over prosjektbeskrivelser og rapporter fra NFKFs ulike arbeidsgrupper

Kartlegging: Legemiddelanalyser i Norge, 2000-2018

ArbeidsgruppeAndreas Austgulen Westin (St Olav) (LEDER), Guro Emilie Bratt (St. Olav), Jon Andsnes Berg (Haukeland), Berit Muan (OUS), Rasmus Jonassen Alvsvåg (OUS), Sigrid Narum (Senter for psykofarmakologi), Linn Årnes (UNN), Elena Kvan (Vestre Viken), Thor Hilberg (Fürst), Olav Spigset (St Olav)

Status: Arbeid under planlegging

Dokumenter: Utkast til prosjektbeskrivelse, Brev fra NFKF til laboratoriene

 

Referanseområder: Antidepressiva

Arbeidsgruppe: foreløpig ikke etablert

Rapport fra samarbeidsprosjekt Diakonhjemmet/St Olav 2005-2008: Rapport (antidepressiva omtales på side 9-17)

 

Referanseområder: Antiepileptika

Arbeidsgruppe: Arne Reimers (St Olavs), Jon A Berg (Haukeland), Margrete Larsen Burns (OUS) og Cecilie Johannessen Landmark (OUS) 

Status: Arbeidet er sluttført.

Rapport, nasjonale referanseområder for antiepileptika (5. april 2017)

Artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (31.mai 2017)

Artikkel i Drug Design, Development and Therapy (8. februar 2018)

 

Referanseområder: Antikoagulantia

Arbeidsgruppe: Halvor Lundgaard (St Olav), Roar Dyrkorn (St Olav), Espen Molden (Diakonhjemmet), Charlotte Stokes (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet.

Referanseområder for apiksaban, dabigatran og rivaroksaban er publisert. Artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening (okt 2016) beskriver bakgrunn og anbefalinger om bruk monitorering.

 

Referanseområder: Antipsykotika

Arbeidsgruppe: foreløpig ikke etablert

Rapport fra samarbeidsprosjekt Diakonhjemmet/St Olav 2005-2008: Rapport (antipsykotika omtales på side 19-27)

 

Referanseområder: Benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider

Arbeidsgruppe: Arne Helland (St Olav) (LEDER), Lena Aronsen (UNN), Marianne Arnestad (Diakonhjemmet/FHI), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Ingebjørg Gustavsen (OUS), Kristin Nordal (OUS), Thor Hilberg (Fürst), Jon A Berg (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet.

Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening (15.mars 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for benzodiazepiner (8. februar 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for Z-hypnotika (8.februar 2016)

Rapport, Nasjonale referanseområder for opioider (8.februar 2016)

 

Referanseområder: Sentralstimulerende midler / ADHD-midler

Arbeidsgruppe: Joachim Frost (St Olav) (LEDER), Bettina Riedel (Haukeland), (flere under oppnevning)

Status: Arbeid under planlegging

 

Varslingsgrenser for de vanligste klinisk farmakologiske analysene

Arbeidsgruppe: Trond Trætteberg Serkland (Haukeland) (LEDER), Ilah Le Nygaard (OUS), Elena Kvan (Drammen), Sigrid Narum (Diakonhjemmet), Joachim Frost (St Olav), Lena aronsen (UNN), Tormod K Bjånes (Haukeland)

Status: Arbeid avsluttet

Artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (2. november 2018).

Rapport, Varslingsgrenser for klinisk farmakologiske analyser  (4. oktober 2018)

 

Fortolkning: Harmoniserte vurderinger av cannabisinntak basert på U-THC-syre

Arbeidsgruppe: Hege-Merete Krabseth (St Olav) (LEDER), Joachim Frost (St Olav), .... Trond T Serkland (Haukeland), (flere under oppnevning)

Status: Arbeid under planlegging

 

Navnsettingsregler for nye psykoaktive stoffer (NPS)

Arbeidsgruppe/"NPS-språkråd" (geografisk N->S rekkefølge): Ole-Martin Fuskevåg, Linn Årnes Pedersen (UNN), Per Ole Gundersen, Hege-Merete Krabseth, Andreas Austgulen Westin (St Olav), Line Solum Amundsen, Tormod Bjånes (Haukeland), Merete Vevelstad, Åse Marit Leere Øiestad (OUS-Rettstoks)

Status: Anbefalte navnsettingsregler er ferdig. Implementering av navneendringer i Farmakologiportalen og i NLK er under planlegging.

Dokumenter:

Navnsettingsregler (Feb 2019)

Navnegjennomgang for syntetiske cannabinoider (juli 2018)

Navnegjennomgang for øvrige NPS (februar 2019)
Sist oppdatert 20. mai 2019