Moklobemid

Substansgruppe(r) Antidepressiva
Salgsnavn Aurorix, Moclobemid
ATC-kode N06AG02
CAS-nummer 71320-77-9
Molekylvekt 268,74
Biotilgjengelighet 27-70 %
Tmax 1 time
Proteinbinding 50%
Distribusjonsvolum 0,6-1,6 L/kg
Blod/plasma-ratio 0,9-1,0
Halveringstid 2-7 timer
Referanseområde
Moklobemid2

Sist oppdatert 01. oktober 2018

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Moklobemid LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Moklobemid LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Moklobemid Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) Mer info