Molybden (Mo)

Substansgruppe(r) Grunnstoffer/tungmetaller
CAS-nummer 7439-98-7
Molekylvekt
Biotilgjengelighet
Tmax
Proteinbinding
Distribusjonsvolum
Blod/plasma-ratio
Halveringstid
Referanseområde

Sist oppdatert 08. september 2015

Tilgjengelige analyser

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Molybden (Mo) ICP-MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info