St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør EDTA-rør, lilla kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 0,03 – 4,00 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen

Les mer om indikasjoner, prøvetaking og fortolkning av PEth på denne lenken: https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/peth-ny-alkoholmarkor-i-blod

Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 08. november 2018