St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Sum: Amitriptylin + nortriptylin

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde – nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Se mer informasjon på enkeltanalysene av amitripylin og nortriptylin.

Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 07. september 2018