Index

Dabigatran

Substansgruppe(r) Antikoagulantia
Salgsnavn Pradaxa
ATC-kode B01AE07
CAS-nummer 211914-51-1
Molekylvekt 471,51
Biotilgjengelighet 6,5 %
Tmax 0,5-2 timer
Proteinbinding 34-35%
Distribusjonsvolum 60-70 L
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 12-14 timer (- 28 timer ved GFR <30 mL/min)
Referanseområde < Referanseområdet er usikkert. Ta kontakt med utførende laboratorium for ytterligere opplysninger.

Kommentar til referanseområdet

En stor studie som undersøkte sammenhengen mellom plasmakonsentrasjonen av dabigatran, tromboserisiko og blødningsrisiko hos pasienter med atrieflimmer, fant mest fordelaktig nytte/risiko-profil i området 100-300 nmol/l når prøver er tatt nær 12 timer etter siste dose. Erfaring fra terapimonitorering i Norge viser imidlertid at et  flertall av pasientene har serumkonsentrasjoner som ligger lavere enn dette området. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til hva som er terapeutisk område for dabigatran.

Kilder:

SPC,

Wikipedia,

Helsedir veileder om DOAK,

Chemspider (CAS & MV)

Reilly PA, Lehr T, Haertter S et al. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation patients: the RE-LY Trial (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy). J Am Coll Cardiol. 2014;63(4):321-8.

Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-51.

Gong IY, Kim RB. Importance of pharmacokinetic profile and variability as determinants of dose and response to dabigatran, rivaroxaban, and apixaban. Can J Cardiol. 2013;29(7 Suppl):S24-33.

Skeppholm M, Hjemdahl P, Antovic JP et al. On the monitoring of dabigatran treatment in "real life" patients with atrial fibrillation. Thromb Res. 2014;134(4):783-9.


Sist oppdatert 14. september 2017

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Dabigatran LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Dabigatran LC-MS/MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Dabigatran LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info