Index

Bumetanid

Substansgruppe(r) Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom
Salgsnavn Burinex
ATC-kode C03CA02
CAS-nummer 28395-03-1
Molekylvekt 364,42
Biotilgjengelighet >90 %
Tmax 0,8-1,2 time
Proteinbinding 95 %
Distribusjonsvolum 0,2 L/kg
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 1-1,5 timer
Referanseområde

Kilder:

Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia

*Biotilgjengelighet er korrigert ihht SPC, Legemiddelhandboka mm (20.11.2015)


Sist oppdatert 20. november 2015

Tilgjengelige analyser