St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Thallium (Tl)

Info om substans
utropstegn
Grunnstoff-analyser gjøres kun etter avtale. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon.
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør Vakuumrør med Heparin (grønn kork) eller EDTA (kongeblå kork).
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode ICP-MS
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 20. februar 2016