St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Krom (Cr)

Info om substans
utropstegn
Grunnstoff-analyser gjøres kun etter avtale. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon.
Prøvemateriale Serum
Prøverør Blodprøve tas på vakuumrør for spormetallanalyser (uten tilsetning), kongeblå kork. Serum overføres til nytt rør m/kongeblå kork
Nødvendig prøvevolum 1 ml
Analysemetode ICP-MS
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Hyppighet for utføring av analysen Kun etter avtale
NLK-kodeSist endret 20. februar 2016