St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Fullblod
Prøverør
Nødvendig prøvevolum
Måleområde
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen
NLK-kodeSist endret 21. november 2015