Index

Rivaroksaban

Substansgruppe(r) Antikoagulantia
Salgsnavn Xarelto
ATC-kode B01AF01
CAS-nummer 366789-02-8
Molekylvekt 435,88
Biotilgjengelighet 80-100 %
Tmax 2-4 timer
Proteinbinding 92-95% (albumin)
Distribusjonsvolum ca 50 L
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 7-11 timer (-13 timer hos eldre)
Referanseområde 50 – 300 nmol/L

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet for rivaroksaban gjelder for behandling ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer, når prøver tas nær 24 timer etter siste dose.

Ved behandling av og forebygging etter dyp venetrombose eller lungeemboli finnes det noe dokumentasjon for at serumkonsentrasjoner ned mot 20 nmol/L kan være adekvat.

Ved forebygging etter elektive kne- eller hofteproteseoperasjoner og forebygging etter akutt koronarsykdom kan serumkonsentrasjonen ofte være under referanseområdet på grunn av lavere anbefalte døgndoser enn ved atrieflimmer.

Referanseområdet er kun veiledende. Ved vurdering av eventuell doseendring må serumkonsentrasjonen ses i sammenheng med pasientens øvrige risikofaktorer for blødning og trombose.

Kilder:

Goodman & Gilman's 12th edition

Baselt 9th edition

PubChem/wikipedia

SPC

Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883-91.

Mueck W, Stampfuss J, Kubitza D et al. Clinical pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of rivaroxaban. Clin Pharmacokinet. 2014;53(1):1-16.

Gong IY, Kim RB. Importance of pharmacokinetic profile and variability as determinants of dose and response to dabigatran, rivaroxaban, and apixaban. Can J Cardiol. 2013;29(7 Suppl):S24-33.

 


Sist oppdatert 27. juni 2016

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Rivaroksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Rivaroksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Rivaroksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info