Index

Apiksaban

Substansgruppe(r) Antikoagulantia
Salgsnavn Eliquis
ATC-kode B01AF02
CAS-nummer 503612-47-3
Molekylvekt 459,50
Biotilgjengelighet 50 %
Tmax 3-4 timer
Proteinbinding 87 %
Distribusjonsvolum 21 L (Vss)
Blod/plasma-ratio -
Halveringstid 12 timer
Referanseområde 50 – 300 nmol/L

Kommentar til referanseområdet

Referanseområdet for apiksaban gjelder for behandling av dyp venetrombose, lungeemboli og ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.

Ved behandling av dyp venetrombose eller lungeemboli gis det vanligvis høyere doser den første uken av behandlingen enn i det videre behandlingsforløpet. Man kan derfor ofte måle serumkonsentrasjoner over referanseområdet dersom prøver tas i denne perioden.

Referanseområdet er kun veiledende. Ved vurdering av eventuell doseendring må serumkonsentrasjonen ses i sammenheng med pasientens øvrige risikofaktorer for blødning og trombose.

Kilder:

Preparatomtale (SPC)

Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(11):981-92.

Skeppholm M, Al-Aieshy F, Berndtsson M et al. Clinical evaluation of laboratory methods to monitor apixaban treatment in patients with atrial fibrillation. Thromb Res. 2015;136(1):148-53.

Upreti VV, Wang J, Barrett YC et al. Effect of extremes of body weight on the pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and tolerability of apixaban in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):908-16.

Gong IY, Kim RB. Importance of pharmacokinetic profile and variability as determinants of dose and response to dabigatran, rivaroxaban, and apixaban. Can J Cardiol. 2013;29(7 Suppl):S24-33.


Sist oppdatert 27. juni 2016

Tilgjengelige analyser

Plasma/Serum

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Apiksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info
Apiksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) Mer info

Fullblod

Analysenavn Metode Laboratorium Mer info
Apiksaban LC-MS/MS Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) Mer info