St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Fenazon

Info om substans
utropstegn
Denne analysen inngår ikke i laboratoriets rutinerepertoar, som kan innebære høyere analysekostnader og lengre svartid. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon.
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 10,0 – 500 μmol/L
Benevning på utsendt analysesvar μmol/L
Kommentar til analysen

Sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse

Hyppighet for utføring av analysen Kun etter avtale
NLK-kodeSist endret 02. november 2020