Vestre Viken

Klinisk farmakologi Drammen

Ritalinsyre

Info om substans
Prøvemateriale Urin
Prøverør 10 ml urinprøverør (helst Sarstedt)
Nødvendig prøvevolum 2 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 250 – 10000 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen
Hyppighet for utføring av analysen 4-5 dager i uken
NLK-kodeSist endret 21. januar 2019