St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Benzoylekgonin (BZE)

Info om substans
Prøvemateriale Serum
Prøverør Serumrør med/uten gel, rød kork
Nødvendig prøvevolum 0,5 ml
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 10 – 500 nmol/L
Benevning på utsendt analysesvar nmol/L
Kommentar til analysen
Analysen er akkreditert
Hyppighet for utføring av analysen 1 dag i uken
NLK-kodeSist endret 19. januar 2016